پرش به محتویات

مگنت لینک (Magnet link) چیست؟

معمولاً بر روی سایت‌های عرضه کننده فایل تورنت، غیر از حالت دانلود فایل تورنت، حالتی هم وجود دارد که به شما مگنت لینک فایل تورنت را می‌دهد.
با فشردن گزینه مگنت لینک، کلاینت شما خود به خود و از طریق یک لینک اقدام به شناسایی فایل تورنت مورد نظر شما می‌کند.
در این حالت حتی نیاز به دانلود فایل تورنت هم ندارید.
راه دیگر کپی کردن مگنت لینک از روی سایت مبدا و وارد کردن آن در کلاینت است که در ادامه مطلب نحوه این کار آموزش داده خواهد شد.
البته ممکن است شناسایی تورنت مگنت لینک توسط کلاینت اندکی زمان ببرد.