پرش به محتویات

لیچ (leach) کردن به چه معناست ؟ لیچر (leacher) چه کسی هست؟

لیچ کردن همان به معنای دانلود کردن و گرفتن فایل هست.
لیچرها افرادی هستند که بدون سید کردن فایل، آن را دانلود می‌کنند.
این اقدام عملیاتی ناپسند در شبکه‌ی تورنت است. این افراد فایل مورد نظر خود را دریافت کرده اما اجازه نمی‌دهد فرد دیگری بتواند از سمت او فایلی دانلود کند. لیچرها فایل مورد نظر خود را از بقیه می‌گیرند اما هیچ چیزی را پس نمی‌دهند.